L'Empresa

Portada > L'Empresa

CYGYC s’ha construït una envejable reputació, des de 1970, com una innovadora empresa que desenvolupa i produeix detergents d’alta qualitat, desinfectants, i altres productes auxiliars, i especialitats químiques per a la indústria cervesera, làctia, “processed foods”, i molt especialment pels mercats hostaler i institucional.

Així des de l’originari i fundacional sector de la detergència industrial en Cerveseria l’any 1970, es va anar estenent l’activitat de la companyia cap a la resta de l’indústria Alimentària. A partir de la dècada dels vuitanta, es posa en marxa la Divisió Institucional, que en poc temps, i a través de la xarxa de distribuïdors que es crea, assoleix una posició preponderant en els vendes de CYGYC INDUSTRIA QUIMICA, S.A. La darrera línia de negoci encetada ha estat la relacionada amb la sanitització en el món de la Indústria Agropecuària, a partir dels anys noranta.

Dins aquests sectors, la marca comercial “OXA” ha permès consolidar la posició dels seus productes com a referent de qualitat acompanyada sempre pel servei al distribuïdor i al client, i de la permanent recerca de la innovació tecnológica, i cura del medi ambient.

El lema empresarial “TECNOLOGIA NETA” expressa la nostra voluntat.

A “Productes OXA”, fruit de l’evolució dels temps, ha situat el seu àmbit de negoci també en els mercats exteriors, i no tan sols a la Unió Europea: Llatinoamèrica, Magrib, Pròxim Orient i l’Europa emergent són el destí dels seus esforços, tot consolidant posicions bé directament, o bé establint col·laboradors i acords amb empreses locals.